2019-10-10 13:19:43

Finwire News

Volati tar nedskrivningar på 330 miljoner kronor som tynger tredje kvartalet

Industrigruppen Volati tar en nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om cirka 330 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Engångskostnaderna som är relaterade till affärsområde Konsument är icke kassaflödespåverkande men tynger rörelseresultatet, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

- Som vi tidigare kommunicerat har vi under en period haft utmaningar i två affärsenheter inom affärsområde Konsument - me&i och NaturaMed Pharma. Båda affärsenheterna är lönsamma, men nedskrivningen återspeglar bedömningen att vinstutvecklingen på medellång sikt kommer att vara lägre än våra tidigare förväntningar", konstaterar vd Mårten Andersson.

Preliminära siffror för det tredje kvartalet visar på en nettoomsättning på cirka 1 700 miljoner kronor (1 470) med ett ebita-resultat på cirka 145 miljoner kronor (123).

Volati betonar att man inte ser några ytterligare nedskrivningsbehov i koncernen.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Volati
Kategorier: industrials