2019-10-10 16:09:16

Finwire News

SBB meddelar frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, erbjuder innehavare av bolagets utestående nedan listade obligationer att delta i ett återköp där bolaget köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag till det pris som anges nedan. I samband med återköpserbjudandet avser bolaget ge ut nya sjuåriga icke-säkerställda obligationer denominerade i SEK med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 10 oktober 2019.

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2018/2021 Sr Unsec FRN / SE0010414581 / SEK 750m / SEK 583m / SEK 1m / 103,806 procent

2018/2021 Sr Unsec FRN / SE0010985713 / SEK 474m / SEK 354m / SEK 2m / 104,453 procent

2018/2022 Sr Unsec FRN / SE0011725514 / SEK 1,000m / SEK 420m / SEK 2m / 105,867 procent

Återköpserbjudandet löper ut klockan 12:00 den 14 oktober 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av bolaget.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: SBB
Kategorier: realestate