2019-10-11 06:44:24

Finwire News

Biogaia vinstvarnar efter leveransförseningar

Bioteknikbolaget Biogaia har haft en minskad försäljning under det tredje kvartalet på grund av leveransförseningar och som en följd sjönk rörelseresultatet under perioden. Förseningarna väntas påverka även det fjärde kvartalet.

BioGaia har drabbats av leveransförseningar från en av sina externa leverantörer. Leverantören, som är baserad i Belgien, packar BioGaia Protectis tabletter, BioGaia Prodentis tabletter och BioGaia Gastrus tabletter i aluminiumförpackningar. Förseningarna är orsakade av att leverantören implementerat ett nytt IT-system i sin produktion, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

BioGaia bedömer att förseningarna kommer att påverka försäljning till distributionspartner och resultat i både tredje och fjärde kvartalet 2019.

För tredje kvartalet beräknas försäljningen uppgå till cirka 167 (175) miljoner kronor, varav produktförsäljningen 162 (157) miljoner kronor. Rörelseresultatet för tredje kvartalet förväntas uppgå till cirka 49 (66) miljoner kronor.

Enligt Factsets konsensus, bestående av två estimat, väntades en försäljning på 195 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 64 miljoner i tredje kvartalet.

Resultateffekten av leveransförseningarna för kvartal 4 är för tidigt att uttala sig om, uppger bolaget men bedömningen är att produktförsäljningen på årsbasis kommer vara tillfredsställande.

"Leveransförseningarna är naturligtvis mycket olyckliga, men vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi ser däremot över våra inköpsrutiner för att minska risken för en upprepning av liknade problem", säger Isabelle Ducellier, koncernchef på Biogaia.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Biogaia
Kategorier: healthcare interim stocks