2019-10-11 15:23:49

Finwire News

Starbreeze tillgångar värderas till 1,6 miljarder kronor, aktien rusar

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze tillgångar värderas till 1,6 miljarder kronor enligt en genomgång under rekonstruktionsarbetet. Vidare bedömer bolaget att framtida kassaflöden kommer att vara positiva. Det baseras på förväntade nya förlagsavtal under 2020 och förväntad lansering av Payday 3 under 2022-2023.

Bolaget betonar i ett pressmeddelande att det inte rör sig om en prognos utan endast en kassaflödesbedömning för att ge borgenärerna möjlighet att skapa sig en uppfattning om Starbreeze framtida återbetalningsförmåga.

Starbreeze uppger vidare att rekonstruktionsarbetet fortgår. En rekonstruktionsplan ska presenteras inom kort och borgenärerna kommer också få brev med ett förslag till uppgörelse.

I samband med rekonstruktionsarbetet har en revisionsbyrå värderat bolagets tillgångar. Det gäller huvudsakligen IP-rättigheterna för Payday och värderas till 1,6 miljarder kronor. Motsvarande tillgångar är värderade till 333 miljoner kronor i balansräkningen per den 30 juni.

Starbreeze B-aktie rusar med över 50 procent efter beskedet.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Starbreeze
Kategorier: consumergoods gaming tech