2019-10-14 10:04:05

Finwire News

Handelsbanken övertygad om ett starkt fjärde kvartal för MTG

Handelsbanken tror att det fjärde kvartalet kommer att bli starkt för MTG, som har tappat 27 procent sedan den svaga rapporten för det andra kvartalet. Det skriver banken, som har höjt rekommendationen till köp från tidigare behåll, i en analys.

"Om vi tittar framåt, är vi övertygade om att det fjärde kvartalet kommer att bli bättre för båda affärsområdena Gaming och Esports, men i synnerhet för det sistnämnda", resonerar SHB.

Banken anser att huvudutmaningarna för MTG är att Esports har haft det svårt att växa med lönsamhet, alltför höga centrala kostnader och en svårförståelig organisationsstruktur.

"Vi tror att företagsledningen är väl medvetna om dessa problem, så vi bedömer att det finns potential för MTG att vidta motverkande åtgärder. Även om de ovanstående faktorerna är långsiktiga, tror vi att eventuella signaler om åtgärder kan vara positiva för aktiekursen", skriver Handelsbanken.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: MTG
Kategorier: analytics consumergoods esport gaming stocks tech