2019-10-15 08:21:57

Finwire News

Orexokonkurrenten Indivior höjer prognos - igen

Orexokonkurrenten Indivior höjer ännu en gång sin prognos för helårets nettointäkter och nettoresultat. Senast höjde bolaget prognosen i juli. Detta efter förväntningar om bibehållna marknadsandelar för Suboxone Film och Suboxone, som behandlar opioidmissbrukare, genom 2019 trots konkurrens från generika.

Bolaget spår nu att intäkterna landar i intervallet 750-790 miljoner dollar, upp från tidigare prognos som var 670-720 miljoner dollar. Resultatet väntas landa i intervallet 160-190 miljoner dollar, upp från tidigare prognos på 80-130 miljoner dollar, exklusive engångsposter och valutarörelser.

Bolaget snävar också in prognosen för intäkterna för Sublocade, en injektionsprodukt, till 60-70 miljoner dollar, från tidigare 50-70 miljoner dollar.

"Vi höjer riktlinjerna för helåret 2019 för att spegla fortsatt starkare än väntade marknadsandelar för Suboxone Film. Vi kan inte vara säkra på hur länge denna fördel kommer att pågå och därmed fortsätter vi att försiktigt hantera det ytterligare kassaflöde som detta ger oss att hjälpa övergången till våra nya depoteknologier, Sublocade och Perseris", skriver Indiviors vd Shaun Thaxter i ett pressmeddelande och tillägger:

"Vårt beslut att avbryta produktionen av den godkända generiska buprenorfin/naloxon-sublingualfilmen mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen togs inte lätt. Denna åtgärd är dock nödvändig för Indivior för att uppfylla sina skyldigheter gentemot sina intressenter och att fortsätta vårt obevekliga fokus på att bekämpa opioidkrisen med Sublocade. Vi ser fram emot att dela mer information om våra framsteg med våra Q3-resultat den 31 oktober." 

Kassan under tredje kvartalet väntas uppgå till 1 020 miljoner dollar.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Orexo Indivior
Kategorier: healthcare lifescience pharmaceuticals