2019-10-17 07:01:42

Finwire News

Telia kommer inte återköpa resterande 5 miljarder kronor i återköpsprogram

Teleoperatören Telia kommer inte att genomföra återköp för resterande 5 miljarder kronor i det treåriga återköpsprogrammet.

"Styrelsen drar slutsatsen att även om de operativa trenderna vänder under det tredje kvartalet som företaget har angett, har den långsammare starten än väntat under första halvåret 2019 påverkat skuldsättningsgraden negativt. I kombination med ett något svagare konjunkturläge och för att bibehålla en flexibilitet för investeringar under kommande år, har styrelsen beslutat att inte genomföra återköp av resterande 5 GSEK i det treåriga programmet", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Det pågående programmet fortsätter till och med årsstämman 2020 och bolaget kommer då att ha återköpt aktier för totalt 10 miljarder kronor. Styrelsen avser att inför årsstämman besluta att aktierna som har köpts sedan årsstämman 2019 dras in.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Telia
Kategorier: buybacks dividend telecom