2019-10-17 08:35:05

Finwire News

Proact minskade omsättningen och rörelseresultatet i tredje kvartalet (uppdaterad)

(Uppdaterad nyhet)

Datalagringsbolaget Proact redovisar minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 701 miljoner kronor (725), en minskning med 3 procent mot föregående år. Det återspeglar enligt bolaget en minskad systemförsäljning med tillhörande support- och konsulttjänster.

Ebitda-resultat blev 70,2 miljoner kronor (52,9), med en ebitda-marginal på 10,0 procent (7,3).

Rörelseresultatet blev 30,3 miljoner kronor (37,3), med en rörelsemarginal på 4,3 procent (5,1). Anledningen till minskningen är främst kopplad till minskad systemförsäljning samt relaterade intäkter från support och konsulttjänster.

Resultatet före skatt var 30,0 miljoner kronor (37,4).

Resultatet efter skatt blev 24,2 miljoner kronor (27,8), en minskning med 13 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,64 kronor (3,02), vilket innebär en minskning med 13 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 43,8 miljoner kronor (35,3).

Proact, MkrQ3-2019Q3-2018Förändring
Nettoomsättning701725-3,3%
EBITDA70,252,932,7%
EBITDA-marginal10,0%7,3%
Rörelseresultat30,337,3-18,8%
Rörelsemarginal4,3%5,1%
Resultat före skatt30,037,4-19,8%
Nettoresultat24,227,8-12,9%
Resultat per aktie, kronor2,643,02-12,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet43,835,324,1%

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Proact
Kategorier: interim tech