2019-10-17 13:17:05

Finwire News

Avanza skall fortsätta fokusera på Sverige - oroar sig inte för courtagepress

Nätmäklaren Avanza Bank kommer att fortsätta att fokusera på Sverige och oroar sig inte för någon courtagepress. Det uppger finansdirektören Birgitta Hagenfeldt i samband med dagens telefonkonferens.

Avanza uppger vidare att man också anställt folk vilket kommer att få en effekt i det fjärde kvartalet. Kostnadsmässigt brukar det fjärde och första kvartalet ligga högre, uppger hon. Det ligger inte heller i planerna att genomföra betydande rekryteringar.

- Som en absolut nivå planerar vi inte att överskrida det totala antalet anställda på ett betydande sätt nästa år.

På en fråga om mål uppger Avanza att man kommer att komma tillbaka i frågan med nya långsiktiga utsikter då man når sitt mål med en miljon kunder 2020. När exakt det kommer att ske vill man inte sia om.

Avanza uppger vidare att man är komfortabla med att kunderna är nöjda med företagets erbjudande även om det skulle uppstå en prispress på courtage. Banken bedömer att upplevelsen nu är viktigare än priset för kunderna.

Nätmäklaren fick också en fråga rörande internationell expansion och svaret var tydligt. Fokus ligger på Sverige och att öka det förvaltade kapitalet samt marknadsandelen på hemmaplan framför att expandera till nya länder.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Avanza
Kategorier: bank financials