2019-10-17 14:24:09

Finwire News

OEM International ökade nettovinsten med 10 procent i tredje kvartalet (uppdaterad)

(Uppdaterad nyhet)

Teknikhandelsbolaget OEM International redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Omsättningen uppgick till 776 miljoner kronor (747), en ökning med 4 procent mot föregående år. Valutaeffekter och förvärv bidrog med 3 respektive 1 procent, vilket innebar att bolaget inte hade någon organisk tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2018.

Rörelseresultatet blev 100 miljoner kronor (86), med en rörelsemarginal på 12,9 procent (11,5).

Resultatet före skatt var 100 miljoner kronor (85).

Resultatet efter skatt blev 76 miljoner kronor (69), en ökning med 10 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,30 kronor (3,00).

Orderingången landade på 750 miljoner kronor (728), en ökning med 3 procent mot föregående år.

"Vi kan konstatera att efterfrågan i region Sverige successivt har mattats av och nettoomsättningen ökade med 6 procent varav den organiska tillväxten uppgick till 1 procent. Det finns dock ett flertal verksamheter som fortsatt visar en god utveckling som OEM Electronics, Elektro Elco, OEM Motor, Telfa, Svenska Batteripoolen och Rydahls", kommenterar vd Jörgen Zahlin.

OEM International, MkrQ3-2019Q3-2018Förändring
Orderingång7507283,0%
Nettoomsättning7767473,9%
Rörelseresultat1008616,3%
Rörelsemarginal12,9%11,5%
Resultat före skatt1008517,6%
Nettoresultat766910,1%
Resultat per aktie, kronor3,303,0010,0%

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: OEM International
Kategorier: industrials interim