2019-10-18 07:40:28

Finwire News

Volvos omsättning och rörelseresultatet över förväntan men orderingången sjönk (uppdaterad)

(Uppdaterad nyhet)

Verkstadsbolaget Volvo redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var också bättre än väntat.

"Däremot minskar efterfrågan på nya fordon och vi står inför en period av tuffare marknadsförhållanden", skriver vd Martin Lundsted i rapporten.
Orderingången på lastbilar uppgick till 35 726 stycken (65 348), mot väntade 41 951, enligt tre analytikers estimat. Leveranserna var 52 357 stycken (52 993). Orderingång på anläggningsmaskiner uppgick till 14 885 stycken (16 342). Leveranserna var 16 460 stycken (16 861).

"De senaste åren har kunder i Europa och Nordamerika förnyat och expanderat sina lastbilsflottor, men i och med att godsvolymerna har planat ut och med den nuvarande osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen håller de nu tillbaka sina investeringar", uppger Volvo-chefen.

För 2020 spår bolaget att marknaderna kommer att komma ned till mer normala ersättningsnivåer i både Europa och Nordamerika.

Omsättningen uppgick till 98 723 miljoner kronor (92 282), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 95 045. Justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 2 procent.

Fordonsförsäljningen ökade med 2 procent justerat för förändrade valutakurser, framför allt driven av högre bussleveranser. Serviceförsäljningen steg med 1 procent justerat för förändrade valutakurser.

Det justerade rörelseresultatet blev 10 885 miljoner kronor (10 247) med en marginal på 11,0 procent (11,1). Den justerade rörelsemarginalen va 12,5 procent i föregående kvartal.

Även rörelseresultatet blev 10 885 miljoner kronor (10 247), väntat rörelseresultat var 10 093. Rörelsemarginalen var 11,0 procent (11,1).

"Jämfört med tredje kvartalet 2018 är det högre rörelseresultatet framför allt en effekt av förbättrade priser och lägre produktkostnader, vilka delvis motverkades av ökade forsknings- och utvecklingskostnader, negativ mix samt ökade försäljningskostnader", uppger bolaget.

Resultatet före skatt var 10 129 miljoner kronor (9 698), analytikerkonsensus 9 622.

Resultatet efter skatt blev 7 549 miljoner kronor (7 520), analytikerkonsensus 7 242.

Resultat per aktie hamnade på 3,67 kronor (3,67).

Volvo har höjt prognosen för lastbilsregistreringarna 2019 med netto 80 000 stycken, främst avseende tunga lastbilar i Kina.

Vidare har bolaget beslutat att skapa ett nytt affärsområde, Volvo Autonomous Solutions, med "fullt fokus på att utveckla, kommersialisera och skala upp autonoma lösningar i hela koncernen".

Volvo, MkrQ3-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2018
Nettoomsättning98 72395 0453,9%92 282
Rörelseresultat10 88510 0937,8%10 247
Rörelsemarginal11,0%10,6%11,1%
Resultat före skatt10 1299 6225,3%9 698
Nettoresultat7 5497 2424,2%7 520
Resultat per aktie, kronor3,673,67
Konsensusdata från Factset

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Volvo
Kategorier: automotive commercialvehicles industrials interim