2019-10-18 08:15:50

Finwire News

Getinge slår förväntningarna i tredje kvartalet, upprepar utsikter för helåret (uppdaterad)

(Lägger till mer information)

Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten och bolaget upprepar sin prognos för helåret.

Omsättningen uppgick till 6 236 miljoner kronor (5 683), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 065.

Rörelseresultatet blev 433 miljoner kronor (-1 736), väntat rörelseresultat var 359. Rörelsemarginalen var 6,9 procent.

Resultatet före skatt var 315 miljoner kronor (-1 777).

Resultatet efter skatt blev 218 miljoner kronor (-1 444), analytikerkonsensus 187.

Resultat per aktie hamnade på 0,76 kronor (-5,34).

Orderingången landade på 6 678 miljoner kronor (6 173), vilket är 2 procent högre än analytikerkonsensus.

Utsikterna för helåret ligger fast och den organiska omsättningstillväxten bedöms uppgå till 2-4 procent.

"Getinges bedömning är att den underliggande efterfrågan fortsätter att vara god, vilket även gäller för säljregionen Americas och affärsområdet Surgical Workflows, som visar en lägre orderingång i det tredje kvartalet", skriver bolaget i rapporten.

Vad gäller bolagets arbete med att åtgärda produktionsenheterna i Fairfield och Mahwah, som fick varningsbrev från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA hösten 2018 och början av 2019, löper enligt plan.

Därrtill arbetar bolaget med förlikningsavtalet med FDA som ingicks i februari 2015 som ursprungligen gällde fyra produktionsenheter i USA och Tyskland. I de två amerikanska produktionsenheterna har korrigeringar genomförts och i Hechingen förväntas arbetet pågå in i 2021.

Getinge, MkrQ3-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2018
Orderingång6 6786 5731,6%6 173
Nettoomsättning6 2366 0652,8%5 683
Rörelseresultat43335920,6%-1 736
Rörelsemarginal6,9%5,9%
Resultat före skatt315-1 777
Nettoresultat21818716,6%-1 444
Resultat per aktie, kronor0,76-5,34
Konsensusdata från Factset

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Getinge
Kategorier: healthcare interim lifescience medtech