2019-10-18 11:47:59

Finwire News

Sandvik ökar omsättning i linje med väntat under tredje kvartalet (uppdatering)

(tillägg i hela nyheten)

Verkstadsbolaget Sandvik redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar minskad vinst där engångsposter påverkar. Det justerade rörelseresultatet var i stort sett oförändrad.

Omsättningen uppgick till 25 163 miljoner kronor (24 283), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 25 120.

"Efterfrågan inom våra lång-cykliska affärer gruv- samt olje- och gasindustrin förblev stark, medan kundaktiviteten inom kort-cykliska affären försvagades betydligt,
framförallt relaterat till fordon- och generell verkstadsindustri", säger vd Björn Rosengren.

Rörelseresultatet blev 2 996 miljoner kronor (5 205). Rörelsemarginalen var 11,9 procent (21,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 4 617 miljoner kronor (4 587), med en justerad rörelsemarginal på 18,3 procent (18,9). I andra kvartalet var den justerade rörelsemarginalen 18,8.

"Det justerade rörelseresultatet förblev stabilt om 4,6 miljarder kronor (4,6), hjälpt av effekten från förändrade valutakurser. Den justerade rörelsemarginalen minskade till 18,3 procent (18,9), framförallt till följd av lägre täckning av fasta kostnader inom den kort-cykliska verksamheten. Rörelseresultatet påverkades av -1,6 miljarder kronor hänförliga till åtgärder för att stödja resultatet i en miljö med lägre efterfrågan, såväl som ytterligare långsiktiga effektivitetsåtgärder. Detta omfattar en total personalneddragning på cirka 2 500 personer, vilket är 25 procent fler än det som ursprungligen kommunicerades. Besparingar från dessa aktiviteter uppskattas till 1,7 miljarder kronor, varav majoriteten får full effekt mot mitten av 2020", säger vd Björn Rosengren.

Bolaget uppgav i samband med halvårsrapporten att man planerade engångskostnader på 1 200 miljoner kronor under andra halvåret 2019.

Resultatet före skatt var 2 798 miljoner kronor (5 065).

Resultatet efter skatt blev 2 069 miljoner kronor (3 928).

Resultat per aktie hamnade på 1,65 kronor (3,13).

Orderingången landade på 24 992 miljoner kronor (24 192), vilket är 1 procent högre än analytikerkonsensus.

"Orderingången förblev i stort sett stabil jämfört med samma period föregående år, och minskade med -1 procent. Det är resultatet av en kraftig nedgång i Sandvik Machining Solutions, medan både Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology redovisade en medelhög ensiff rig tillväxttakt. Orderingången minskade både i Europa och Asien, medan Nordamerika redovisade en ökning, med stöd av att större order bokades inom Sandvik Materials Technology", säger Björn Rosengren.

Fritt operativt kassaflöde uppgick till 5,8 miljarder kronor, hjälpt av solid intjäning och minskat nettorörelsekapital.

Styrelsens beslut att undersöka förutsättningarna för en separat notering av Sandvik Materials Technology är oförändrat, uppger Sandvik-chefen vidare.

Sandvik, MkrQ3-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2018
Orderingång24 99224 6971,2%24 192
Nettoomsättning25 16325 1200,2%24 283
Rörelseresultat2 9965 205
Rörelsemarginal11,9%21,4%
Rörelseresultat, justerat4 6174 587
Rörelsemarginal, justerad18,3%18,9%
Resultat före skatt2 7985 065
Nettoresultat2 0693 928
Resultat per aktie, kronor1,653,13
Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sandvik
Kategorier: capitalgoods industrials interim