2021-12-07 16:27:52

Finwire News

Svängig handel i Immunovia efter Di-artikel - ordförande kommenterar utsikterna

Immunovias aktie föll brant på tisdagsmorgonen efter att Dagens industri publicerat en artikel om att personer med ledande befattningspositioner lämnat bolaget kort efter USA-lanseringen av dess diagnostiktest för tidig detektion av pankreascancer. I en intervju med Finwire kommenterar styrelseordförande Carl Borrebaeck kring artikeln och företagets utsikter framgent.

Di skriver bland annat att bolaget tappat en tung profil i försäljningschefen Laura Chirica, samt en marknadschef med ansvar för tyskspråkiga länder, men Borrebaeck menar att man missar att bolaget just nu har 3-4 anställningar på gång i USA.

”Personalomsättningen i Immunovia har varit extremt låg och är fortfarande låg. Vi är 65–70 anställda och om tre eller fyra lämnar är det snarare en konsekvens av att vi prioriterar USA före Europa. Då behöver vi till exempel inte samma personal för tysktalande länder, så det är inget konstigt med det. Därutöver har vi tre till fyra nyanställningar på gång", berättar ordföranden.

Den sista november meddelade bolaget att vd Patrik Dahlen avser att lämna av personliga skäl, något som styrelsen står helt bakom. Nu har bolaget inlett en process att hitta en ny vd i Dahlens ställe och vidare är man igång med rekryteringen av en säljinriktad amerikansk vd för sitt helägda amerikanska dotterbolag.

”Vi har redan intervjuat en och vi har två intervjuer på gång. Det vi söker är en stark säljledare inom diagnostikbranschen som har rätt kontakter med de stora amerikanska diagnostikbolagen. Det är en relativt liten värld där borta på det sättet att de stora bolagen som Exact Sciences, Grail, Thrive och Myriad känner varandra ganska väl. Så vi letar efter en stark vd som är känd i branschen.”

Ordföranden anslår att han och styrelsen ser positivt på framtiden.

“Styrelsen och jag anser att Immunovia aldrig stått så här starkt någonsin. Den tekniska risken för testet och dess prestanda är för länge sedan överspelade och sedan den förra Di-artikeln har vi utfört tre studier till som eliminerar alla frågetecken. Vi har fått godkännande för testet i USA, där försäljning nu pågår och där vi sätter upp en stark säljorganisation”, förklarar Borrebaeck och fortsätter.

”Vi är först i världen att lyckats med något som de stora diagnostikbolagen inte lyckats med. Så idag är utmaningen snarare hur snabbt vi penetrerar marknaden och hur snabbt vi kan bygga en försäljningsorganisation.”

Under dagens handel har aktien återhämtat sig starkt och handlas för tillfället upp cirka 3 procent efter ha varit ner som mest cirka 12 procent. Sedan toppen i september förra året har aktien tappat drygt 70 procent.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Immunovia
biotech exclusive finwire healthcare lifescience