2022-12-21 09:25:10

Finwire News

Noteringsaktuella Xomas medgrundare ser jättemöjlighet i Asien på sikt

Xoma är ett Göteborgsbaserat foodtechbolag som har utvecklat ett slutet system för odling av jätteräkor och alger på land. Bolaget står inför kommersialisering och siktar på att noteras i april nästa år.

I en intervju med Finwire gav medgrundaren och IR-chefen Dennis Pedersén lite mer färg på tekniken, affärsidén och planerna framåt.

Om räkor ska odlas i slutna system måste vattnet bytas ut ofta och i Sverige får man inte släppa ut sådant vatten. För att komma runt detta problem använder Xoma alger som både kan användas som näringssänka och som reningsfilter.

Bolagets Closed Loop Aquaculture System (CLAS) ger en rad fördelar gentemot konkurrenter. Bland annat krävs inga miljötillstånd för utsläpp av vatten, energibehovet minskar, anläggningar behöver inte ligga vid ett hav och man får ytterligare en produkt att sälja – alger. Bolaget jobbar för närvarande med att patentera tekniken.

Systemet integreras i 40 fots containers och varje modul kan producera 800 kg jätteräkor och cirka 8 ton alger per år fördelat på fyra skördetillfällen. En modul kommer kosta cirka 1,3 miljoner kronor och enligt bolagets kalkyler går en container med vinst efter bara två år. En av de tilltänkta målkunderna är bönder.

Räkorna kommer att säljas till restauranger på den nordiska marknaden där det redan finns en stor efterfrågan. Bolaget befinner sig just nu i avancerade diskussioner med en större fisk- och skaldjursgrossist som ska hjälpa till med distributionen av räkorna. Vad gäller algerna utvecklar Xoma bland annat algbaserade kosttillskott, alggodis och algburgare – allt veganskt.

– Alger benämns som framtidens livsmedel men vi är inte riktigt där än, dock kommer det mer och mer och vi ligger helt rätt i tiden. Tanken är att vi köper tillbaka algerna från de som investerat i våra system. På så sätt får de ännu bättre lönsamhet i sin investering och vi kan ta vara på och förädla algerna, uppger Pedersén och fortsätter.

– I Asien äter man alger på ett annat sätt och där ligger de jättehögt i pris. Algerna de använder tas i princip alltid från havet och alla alger i havet har någon form av gift i sig. Vi kommer kunna leverera giftfria alger producerade och kvalitetsstämplade i Sverige. På sikt är det en jättemarknad i Asien, noterar Xoma-chefen.

I september 2021 slöt Xoma ett strategiskt samarbete med vätgasbolaget Metacon. Metacons kraftvärmeenhet H2PS-5 omvandlar biogas till vätgas för kontinuerlig produktion av el och värme. Koldioxidavtrycket uppges vara noll samtidigt som värmebehovet minskar med 90 procent.

I samband med noteringen i vår avser Xoma ta in cirka 15 miljoner kronor och själva driva upp en park med 10-15 moduler för att komma igång med produktförsäljningen. I takt med att fler moduler säljs är tanken att avyttra parken till en köpare så att bolaget kan bli en renodlad systemleverantör. En första demonstrationsmodul kommer sättas i drift i början av nästa år och byggs likt en 20 fots container.

Just nu genomför bolaget en mindre nyemission på 3,8 miljoner kronor som avslutas imorgon torsdag. Bolaget överväger dock att förlänga teckningstiden tillsammans med Aqurat Fondkommission då de är i diskussion med några större investerare.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Xoma
consumergoods energy exclusive finwire foods ipo stocks tech