2020-10-01 08:25:33

Finwire Smallcap

Simris Alg har fastställt teckningskurs för teckningsoptioner

Simris Alg har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner serie 2020/21 (TO3B) till 0,59 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyttjandeperioden är mellan 2-16 oktober.

Sista dag för handel med TO3B är den 14 oktober.

TO3B emitterades i samband med bolagets företrädesemission av units i andra kvartalet. Den totala emissionsvolymen är 21,5 miljoner TO3B. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 21,5 miljoner aktier och bolaget kan som högst tillföras cirka 12,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Simris Group
consumergoods foods funding