2020-10-29 21:38:06

Finwire Smallcap

TopRight avser att genomföra en riktad nyemission om 30 miljoner kronor

Ljusteknikbolaget Topright Nordic planerar att genomföra en riktad emission bestående units, vilken kommer att bestå av två aktier och en teckningsoption per unit. Emissionen kommer att riktas till kvalificerade investerare genom en så kallad accelererad book building-process.

Tanken är att kassan skall stärkas med cirka 30 miljoner kronor. Styrelsen har ett mandat att genomföra emissionen.

Likviden kommer att användas till att stärka bolagets rörelsekapital. Företaget uppger också att man avser att öka kundengagemanget inom bilindustrin samt till att genomföra fortsatta investeringar i bolagets smart LED-teknik för att uppnå starkare organisk tillväxt i Sverige och Norden. Bolaget skriver också att den kan användas för att finansiera potentiella framtida förvärv.

Utfallet från den accelererade book building-processen kommer att presenteras före börsens öppning på fredag. Styrelsen har rätt att avbryta, men om emissionen genomförs har man även för avsikt att emittera teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare i bolaget. Teckningsoptionerna av serie TO1 avses listas på NGM Nordic SME.

Mangold kommer att genomföra den riktade emissionen.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Topright Nordic
funding ngmexchange tech