2021-01-22 12:07:41

Finwire Smallcap

Archelon har fastställt nyttjandekurs för teckningsoptioner, får in 5,2 miljoner vid full teckning

Prospekteringsbolaget Archelon har fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A och serie TO 2020/2021 B till 0,025 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid fullt utnyttjande av optionerna tillförs bolaget cirka 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Varje option berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget.

Utnyttjandeperioden är från den 25 januari till och med den 12 februari.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Qlosr Group
commodities funding ngmexchange