2021-02-05 12:32:46

Finwire Smallcap

En tydlig utvecklingsplan för AP1189 stärker förhandlingspositionen - Synact Pharma

En konkret utvecklingsplan stärker förhandlingspositionen i framtida diskussioner och utgör en viktig del av Synact Pharmas affärsutvecklingsstrategi för AP1189. Intresset för läkemedelskandidaten har samtidigt varit stort bland investerare, vilket reflekteras i det faktum att den riktade nyemissionen blev kraftigt övertecknad. Det säger vd Jeppe Øvlesen och forskningschef Thomas Jonassen i en intervju.

Målsättningen med den riktade nyemissionen som blev färdig under morgonen var att ta in 55 miljoner kronor. Utfallet blev istället 80 miljoner kronor, från svenska och internationella institutionella investerare. Boken uppges ha varit övertecknad flera gånger.

"Den främsta orsaken är att investerarna tror på AP1189. Eftersom vi är ett litet bolag behöver vi en partner vid någon tidpunkt. Investerarna förstår det, och vi är övertygade om att vi kan sluta en affär efter att vi har erhållit positiva fas 2-data. Vi såg helt enkelt det goda intresset på marknaden som ett bra tillfälle att stärka kassan ytterligare", säger vd Jeppe Øvlesen.

"Vi kan inte säga alltför mycket om deltagarna, men vi ser att sammansättningen av investerare som kommer in nu är intressant. Det är en bra blandning, med såväl specialistinvesterare som tongivande investerare i USA", tillägger bolagschefen.

Forskningschefen Thomas Jonassen lyfter fram den unika verkningsmekanismen hos AP1189 samt den goda säkerhetsprofilen som bidragande faktorer.

Nyemissionslikviden ska gå till klinisk utveckling av AP1189, vilket inbegriper förberedelse och utförande av en fas IIb-studie.

"Man ska alltid tänka ett steg framåt, och vi vill vara tydliga med potentialen för vår läkemedelskandidat. En konkret utvecklingsplan är viktigt för att stärka förhandlingspositionen i diskussioner med potentiella partners", förklarar Jonassen som även varit med och grundat bolaget.

Forskningschefen ser positivt på den interimsdata som har rapporterats från den pågående studien med AP1189 inom RA.

Effektdata indikerade en effekt av AP1189 på reumatoid artrit som var större än placebo (kan också vara dosberoende), och antalet patienter som gick från svår till måttlig Clinical Disease Activity Index (CDAI) var högre i båda behandlingsgrupperna än i placebogruppen. Det lilla antalet patienter utesluter dock statistisk utvärdering av signifikanta skillnader.

"Vissa patienter uppvisade en väldigt tydlig reduktion i sjukdomsaktivitet under behandlingsperioden på fyra veckor, när de gick från svår till låg sjukdomsaktivitet. I vissa fall såg vi en reduktion om upp till 80 procent från baslinjevärden. Hur som helst måste vi betona att eftersom data fortsatt är blindade för oss kan vi inte utesluta att det kan finnas placebo-behandlade patienter bland dessa", säger forskningschefen.

Samtidigt är Jonassen av uppfattningen att studien, vars fördefinierade primärmål är det ovannämnda effektmåttet förändring i CDAI, räcker för att etablera ett kliniskt konceptbevis för läkemedelskandidaten.

"Vi förväntar oss slutliga data under sommaren och pengarna som vi har fått in ger oss möjligheter inför framtiden, antingen på egen hand eller via partners. Vi tittar även på andra autoimmuna sjukdomar, även om jag anser att vår nuvarande bredd med tre pågående kliniska studier inom olika områden är absolut tillräcklig", säger Jonassen.

I september förra året inledde Synact Pharma en fas 2-studie med AP1189 för behandling av ARDS inom covid-19. Den förväntas vara avslutad under denna vår.

"När vi kunde börja se patofysiologin för viruset kände vi att det var något vi var tvungna att testa. Vår utgångspunkt är att vi kommer få kontroll över coronapandemin vid någon tidpunkt, men det kommer fortsatt finnas ett behov av effektiva behandlingar mot hyperinflammation hos denna patientpopulation men även patienter med andra virala infektioner som kan ses vid svåra fall av influensa. Det finns många möjligheter här", resonerar forskningschefen.

Bolaget, som i dagsläget är börsnoterat på Spotlight Stock Market, planerar ett listbyte till Stockholmsbörsen. First North, som även ägs av Nasdaq, brukar annars vara en vanlig destination.

"Vi vill vara i en position där vi kan attrahera stora institutionella investerare. Vi är väldigt nöjda med Spotlight Stock Market och den resa vi har gjort, både som bolag och för våra aktieägare, men genom listbytet kommer det bli enklare för oss att attrahera större institutioner och framförallt specialistinvesterare", avslutar vd Jeppe Øvlesen.Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Synact Pharma
exclusive finwire healthcare lifescience pharmaceuticals