2021-09-24 13:35:40

Finwire Smallcap

Physitrack lyfter på DNB-analys

DNB upprepar köp och riktkursen 85 kronor på den virtuella vårdgivaren Physitrack.

Bankens förväntningar är att de årliga återkommande intäkterna, ARR, väntas accelerera inför redovisningen av Q3-siffrorna. Detta då köpcykeln är mer lutad åt det andra halvåret.

DNB uppger också att Physitracks kassaflödesprofil och 25 miljoner euro från noteringen ger det finansiell eldkraft att kunna genomföra värdeskapande förvärv i nära framtid.

Vad gäller helårsprognosen så lämnas den i stort sett oförändrad. DNB tror att Physitrack kommer leverera en organisk tillväxt på 44 procent och en justerad ebitda-marginal på 34 procent.

Physitrack stiger 4,9 procent till 70,70 kronor på fredagen.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Physitrack
analytics healthcare healthservices stocks