2021-12-15 07:39:14

Finwire Smallcap

Fragbite förvärvar nederländska Lucky Kat för 7 miljoner euro

Fragbite förvärvar nederländska spelutvecklaren Lucky Kat för en initial köpeskilling på 7 miljoner euro, motsvarande 72 miljoner kronor, på kassa och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fragbite finansierar affären med 5 miljoner euro i kontanter och 2 miljoner genom 3,86 miljoner nyemitterade aktier i bolaget. Aktierna emitteras till kursen 5,30 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie på cirka 4,7 procent jämfört med Fragbites senaste stängningskursen på tisdagen.

I avtalet ingår också rörliga tilläggsköpeskillingar på maximalt 11 miljoner euro som kan utgå baserat på framtida resultatutfall för 2021-2023.

Fragbite förvärvar Lucky Kat, som utvecklar hypercasual- och casual-spel och i år väntas omsätta cirka 7,5 miljoner euro med en ebitda på cirka 2 miljoner euro, för att man har identifierat en rad potentiella synergier. Dessa innefattar spelmarknadsföring, datadrivna arbetsmetoder och delade kostnader för system.

”Företaget har bevisat att de kan skapa spel med datadrivna beslut och producerar för närvarande sitt första spel med ”play-to-earn-mekanik”. Jag bedömer att resten av Fragbite Group kommer att dra nytta av företagets kunnande och kunskap och att detta är ett förvärv som kommer att komplettera vår grupp och skapa goda synergier med vår existerande verksamhet”, kommenterar Fragbites vd Stefan Tengvall om förvärvet.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Fragbite
consumergoods esport gaming ma