2022-11-18 12:17:04

Finwire Smallcap

USA-lansering stundar för Neodynamics - vd vill bygga värde innan affär med eventuell partner

I januari nästa år ska Neodynamics göra entré på den amerikanska marknaden med sitt nyligen
godkända pulsbiopsisystem Neonavia för utredning av bröstcancer. Förberedelsearbetet är i full
gång och igår kväll meddelade bolaget att man tecknat ett avtal med amerikanska Diligent
Health Solutions, som kommer bistå bolaget i kommunikationen med patienter, läkare och
sjukhuspersonal.

I en intervju med Finwire ger vd Anna Eriksrud mer färg på den kommande lanseringen, som
initialt kommer fokusera på nåltypen Flexipulse.

"Vi kommer fokusera på Flexipulse då den är ideal vid provtagning av lymfkörtlarna i armhålan
för att undersöka om en bröstcancer har spridit sig. I armhålan finns mycket blodkärl och nerver
vilket är en stor utmaning och som i vissa fall leder till att lymfkörtlarna tas ut kirurgiskt", förklarar
Eriksrud och tillägger att lymfkörtlarna i armhålan är de första som indikerar om cancern har
spridit sig.

Det finns andra biopsinålar på marknaden men Flexipulse differentierar sig genom sin
pulsteknik och sin öppna spets. Pulstekniken leder till bättre precision och kontroll av nålen,
samtidigt som införseln blir mer skonsam mot omgivande vävnad. Den öppna spetsen möjliggör
för större och mer kvalitetsoptimerade provtagningsvolymer.

Den amerikanska bröstbiopsimarknaden beräknas uppgå till 850 miljoner dollar 2025 och inför
lanseringen har bolaget introducerat sina produkter på utvalda platser i Europa för att validera
produkten. Feedbacken från de europeiska klinikerna har enligt Eriksrud varit mycket positiv och
i maj presenterade Neodynamics resultat från en studie som visade att pulstekniken
underlättade kontrollen under nålinsättning vid 94 procent av fallen.

Vidare förklarar Neodynamics-chefen att marknaden i Europa är "cost-containment"-baserad, det vill säga att kostnader ska hållas nere, medan USA är mer öppen för innovativa lösningar och har mer resurser.

Eriksrud ser med tillförsikt på USA-lanseringen, som väntas generera intäkter från och med
första halvåret 2023.

"De kommande åren kommer skilja sig från de jobbiga åren för oss och investerare som vi nu
lägger bakom oss. Det har varit en kamp att kunna fortsätta men nu kommer vi få in pengar
genom lanseringen. I USA kommer vi även bli exponerade mot bolag som skulle kunna vara
intresserade av att jobba ihop med oss, men vårt mål är att bygga värde innan vi går ihop med
någon", avslutar medtech-chefen och påpekar att dagens börsvärde om cirka 70 miljoner
kronor är "på tok för lågt".

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Neodynamics
exclusive finwire healthcare lifescience medtech