2023-03-22 09:49:32

Finwire Smallcap

Nosa satsar för att öka topline och bredda portföljen - vd

Medicinteknikbolaget Nosa, som nyligen gick till börsen genom ett omvänt förvärv av Frisq Holding, siktar på att öka försäljningen genom ökad penetration i befintliga marknader samtidigt som man går in i flera nya marknader. Nya satsningar görs även på försäljning direkt till konsument.

Nosa har sålt produkter sedan 2017 och är idag en ledande leverantör av intranasala andningsprodukter. Bolagets första produkt Nosa plugs är ett intranasalt luktskydd som bland annat används inom vården.

"Nosa plugs är upphandlad och finns tillgänglig på de flesta sjukhus och andra vårdinstitutioner i Norden. På så sätt är produkten redan i dag etablerad men samtidigt finns den ännu inte på en mängd marknader som vi vill in på", säger vd Adrian Liljefors i en intervju med Finwire.

Bolaget har även utvecklat de nya produkterna Nosa microbial control och Nosa allergy filter, som tydligare riktar sig mot konsumentmarknaden. Den förstnämnda reducerar exponeringen mot virus och bakterier, inklusive coronavirus, medan den senare filtrerar skadliga partiklar som pollen, päls, damm och mögel.

"Nosa plugs är vårt 'bread and butter' och den produkten tuggar på; vi är ganska trygga med prognoserna och vi vet att vi kan upprätthålla en hög tillväxttakt. Sedan har vi våra två nya produkter som har potential att växa ännu snabbare, men där prognosen är lite mer osäker", berättar Nosa-chefen och pekar på att man fortfarande är i lanseringsfasen och därmed ännu inte bevisat försäljningspotentialen hos nytillskotten.

Försäljningen till konsument sker via tre kanaler: Apotek/e-apotek, andra e-handlare samt via egen e-handel.

"Vi gör nu satsningar för att öka försäljningen direkt mot konsument och att vara noterad gör att fler får kännedom om bolaget och vårt varumärke, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till resan framgent", förklarar Liljefors.

Under 2022 omsatte Nosa cirka 6,7 miljoner kronor och bolaget siktar på att växa intäkterna med minst 80 procent årligen under de kommande åren.

"Mitt mål såklart att överträffa försäljningsmålen, så jag kommer göra allt vad jag kan för att vi ska åstadkomma mer än så", säger Liljefors.

På lite längre sikt ser bolaget stor potential inom såväl luktträning som drug-delivery och här kommer man att lägga mer fokus framåt.

"Vi har en plattform som möjliggör 'slow release' av olika ämnen. Idag avger vi mentol i vårt luktskydd, men det skulle lika gärna kunna vara ett läkemedel, vilket vi också har patent för. Det skulle kunna vara allt ifrån antihistaminer om du är pollenallergiker eller något som hjälper mot smärtlindring", säger Liljefors och lyfter fram att näsan utgör en av få vägar där man inte behöver gå via mag-tarmkanalen för att få effekt, exempelvis i centrala nervsystemet.

"Vi ser jättestor potential där och framåt kommer vi att titta på vilka substanser som kan vara relevanta och även undersöka vilka partners man kan jobba med", uppger medtech-chefen.

På frågan om var Liljefors tror att bolaget befinner sig om fem år svarar han:

"Då tror jag att vi är ett mer etablerat bolag och att vi har gjort ett permanent avtryck i Europa och Nordamerika med ett utvidgat sortiment - åtminstone inom ytterligare ett affärsområde. Sedan ska vi vara en bra bit över 100 miljoner kronor i omsättning."

I fredags gjorde Nosa entré på den brittiska marknaden och bolaget avser att göra stora satsningar i Storbritannien, de tysktalande länderna (DACH), Sydeuropa och USA.

Genom det omvända förvärvet av Frisq får Nosa tillgång till en väsentligt stärkt kassa som ska användas för att driva försäljningstillväxt, bygga ut produktportföljen och ge möjlighet att bli kassaflödespositiva inom 2 år.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Nosa
exclusive finwire healthcare lifescience medtech